Geef het leeghalen van een huis na een overlijden gerust uit handen

Geef het leeghalen van een huis na een overlijden gerust uit handen

Het overlijden van een dierbare is altijd een moeilijke, pijnlijke en emotionele periode. Je weet niet waar je heen moet met je verdriet en het enorme gemis en toch is er op dat moment ook nog veel dat moet geregeld worden. Nog maar net heb je afscheid moeten nemen van je naaste en dan moet je er ook nog eens voor zorgen dat het huis leeggemaakt wordt. Vast en zeker niets mis mee als je deze opdracht liever uit handen geeft aan de professionals van woningontruimingen.

Een snelle aanpak

Een huis leeghalen na overlijden is een klus die je misschien zelf liefst zo lang mogelijk zou willen uitstellen. Je wordt onvermijdelijk geconfronteerd met herinneringen die je zwaar vallen en het valt je moeilijk om afstand te doen van de spullen die zich nog in de woning bevinden. Het liefste zou je alles zo willen laten, maar dat kan niet. De woning moet verkocht worden of de verhuurder heeft een nieuwe huurder gevonden en dus moet alles leeggehaald worden. Een huis leeghalen na een overlijden kan op korte termijn geregeld en uitgevoerd worden zonder dat je daar zelf al te nauw in betrokken hoeft te worden.

Een discrete en serene aanpak

Het spreekt voor zich dat bij het leeghalen van een huis na een overlijden de grootste discretie en sereniteit aan de dag gelegd wordt. Alle bezittingen van je dierbare worden met respect en zorg behandeld en overgebracht naar de nieuwe bestemming die ze krijgen. Zoveel mogelijk bezittingen krijgen, na goedkeuring uiteraard, een nieuwe eigenaar. Het gaat hier vaak om goede doelen of kringloopwinkels.
Na het leeghalen wordt ook het afval afgevoerd, wordt de woning schoongemaakt en worden kleine herstellingen of opfrissingen uitgevoerd. Zo is de woning na afloop perfect in orde voor een volgende bewoner zonder dat je daar zelf aan hebt moeten meewerken. 

De financiële kant

Het is aan de erfgenamen om de opdracht te geven om het huis leeg te maken, en het zijn dus ook de erfgenamen die de kosten hiervoor dragen. In veel gevallen wordt de kostprijs, als dat mogelijk is, uit de erfenis betaald. Wat het uiteindelijke kostenplaatje is voor het leeghalen, zal van verschillende factoren afhangen zoals de grootte van de woning en het aantal spullen dat zich nog in de woning bevindt. In sommige gevallen kan ook een deel van de inboedel als het ware als ruil voor het leegmaken gebruikt worden. 

Geef een reactie